21/09/2023

O co chodzi ze stylami przywiązania?

Style przywiązania to kategorie, które opisują, jak ludzie budowali swoje relacje z opiekunami w dzieciństwie i jak te doświadczenia wpływają na ich relacje dorosłe. Istnieją trzy główne style przywiązania, a każdy z nich może mieć znaczący wpływ na nasze dorosłe życie:

 

  1. Bezpieczne przywiązanie:

   – Dzieciństwo: Osoby z bezpiecznym przywiązaniem miały opiekunów, którzy byli odpowiednio opiekuńczy, empatyczni i dostępni w momencie potrzeby. Uczono je, że mogą ufać innym ludziom i że są ważne.

   – Wpływ na dorosłe życie: Osoby o bezpiecznym przywiązaniu często mają zdolność do budowania zdrowych, trwałych relacji. Są otwarte na intymność i emocjonalne zaangażowanie, bez obaw o odrzucenie.

 

  1. Niepewne przywiązanie (unikające):

   – Dzieciństwo: Osoby z niepewnym przywiązaniem unikającym miały opiekunów, którzy mogli być emocjonalnie niedostępni lub zbyt niezależni. Być może byli ignorowani lub bagatelizowani.

   – Wpływ na dorosłe życie: Osoby te często mają trudności w wyrażaniu swoich uczuć i potrzeb w relacjach. Mogą unikać zaangażowania emocjonalnego lub uciekać przed bliskością, obawiając się odrzucenia.

 

  1. Niepewne przywiązanie (lękliwe):

   – Dzieciństwo: Osoby z niepewnym przywiązaniem lękliwym miały opiekunów, którzy byli niestabilni emocjonalnie lub niewłaściwie reagowali na ich potrzeby. Często doświadczały odrzucenia lub zaniedbywania.

   – Wpływ na dorosłe życie: Osoby te mogą być nadmiernie zainteresowane bliskością i intymnością, ale jednocześnie obawiają się, że zostaną porzucone. Często przeżywają lęki i niepokój w związkach.

 

Warto zrozumieć, że style przywiązania nie są stałe i mogą ewoluować w miarę dorastania i zdobywania nowych doświadczeń. Jednak nasz pierwotny styl przywiązania może mieć wpływ na to, jak budujemy i utrzymujemy relacje w dorosłym życiu.

 

Jeśli jesteśmy świadomi swojego stylu przywiązania, możemy pracować nad jego rozwijaniem i dostosowywaniem, aby budować zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące relacje. Terapia oraz samorozwój mogą pomóc w radzeniu sobie z ewentualnymi negatywnymi skutkami naszego stylu przywiązania i dążyć do bardziej satysfakcjonujących związków.