11/08/2023

Spotkanie ze sobą: Jak Terapia IFS Pomaga w Przezwyciężaniu Wyzwań Psychicznych

Terapia IFS (Internal Family Systems) to podejście do psychoterapii opracowane przez Richarda Schwartza. Zakłada ono, że nasza psychika składa się z różnych “części”, czyli subosobowości, które mają swoje unikalne role, cele i perspektywy. IFS pomaga w zrozumieniu tych różnych części i w nawiązaniu z nimi konstruktywnego dialogu.

Dlaczego IFS jest ważne?

Pierwszym krokiem w terapii IFS jest identyfikacja różnych “części” siebie i zrozumienie ich ról. To samopoznanie jest kluczowe dla dalszej pracy.

Jak IFS pomaga w przezwyciężeniu wyzwań psychicznych?

Samopoznanie: Zrozumienie, że każda z Twoich wewnętrznych części ma swoje powody i pragnienia, pomaga Ci akceptować siebie bez osądzania.

Dialog Wewnętrzny: IFS zachęca do nawiązania dialogu z różnymi częściami siebie. Może to być na przykład dialog między częścią, która się boi, a częścią, która chce być odważna.

Integracja: Celem jest zintegrowanie różnych części w spójną całość, w której każda część jest akceptowana i rozumiana.

Zmiana Perspektywy: IFS pomaga zobaczyć, że każda “część” ma swoje dobre intencje, nawet jeśli jej działania są destrukcyjne. To pozwala na zrozumienie siebie i podjęcie bardziej konstruktywnych działań.

Wsparcie Terapeutyczne: Proces ten jest często prowadzony pod okiem doświadczonego terapeuty, który może pomóc w nawigacji przez złożone wewnętrzne krajobrazy.

Terapia IFS oferuje unikalne i skuteczne narzędzia do zrozumienia siebie i przezwyciężenia wyzwań psychicznych. Dzięki spotkaniu ze sobą na różnych poziomach, możliwe jest nie tylko zrozumienie własnych konfliktów i ograniczeń, ale także odkrycie drogi do głębszego, bardziej zintegrowanego poczucia siebie.