29/01/2024

Dlaczego ludzie zainteresowani są terapią dopiero w kryzysie?

Czy zauważyliście, że wielu z nas zaczyna interesować się terapią i rozwojem osobistym dopiero wtedy, gdy życie staje się trudne? W momencie, gdy doświadczamy kryzysu, bólu emocjonalnego czy trudności, zaczynamy szukać środków zaradczych, aby przezwyciężyć te trudności. Jednak czy nie warto byłoby angażować się w terapię również wtedy, gdy wszystko idzie dobrze? Dziś chciałbym zastanowić się nad tym zjawiskiem i zwrócić uwagę na to, ile możemy stracić, zaniedbując naszą drogę do samorozwoju w chwilach spokoju.

 

Często myślimy o terapii jako o narzędziu naprawczym, o ostatniej desce ratunku, gdy już toniemy w morzu problemów. Jednakże, co by było, gdybyśmy spojrzeli na terapię jako na inwestycję w siebie, niezależnie od aktualnej sytuacji życiowej? Psychoterapia może stanowić nie tylko wsparcie w trudnych chwilach, ale także narzędzie do budowania mocnych fundamentów dla naszego psychicznego dobrostan.

 

Prawda jest taka, że wielu z nas unika terapii, gdy jest szczęśliwe, gdyż mamy tendencję do postrzegania jej jako narzędzia koniecznego tylko w sytuacjach kryzysowych. Jednakże, korzyści z terapii sięgają znacznie poza radzenie sobie z trudnościami. To także ścieżka do lepszego zrozumienia samego siebie, poprawy relacji z innymi, a nawet osiągnięcia pełniejszego spełnienia w życiu.

 

Zaangażowanie się w proces terapeutyczny w chwilach dobrobytu może nam pomóc w identyfikacji i rozwinięciu naszych mocnych stron oraz lepszym zrozumieniu, co naprawdę dla nas znaczy. Często w codziennym pędzie zapominamy o własnych potrzebach i pragnieniach, skupiając się na zaspokajaniu oczekiwań innych czy spełnianiu społecznych norm. Terapia może stać się przestrzenią, w której odkrywamy i eksplorujemy siebie, co może prowadzić do bardziej autentycznego i satysfakcjonującego życia.

 

Warto również podkreślić, że terapia nie zawsze musi wiązać się z konkretnym problemem czy kryzysem. Przeciwnie, regularne sesje mogą służyć utrzymaniu naszego psychicznego zdrowia na stałym poziomie. W dzisiejszym szybkim tempie życia wielu z nas doświadcza chronicznego stresu, który może negatywnie wpływać na zdrowie psychiczne. Terapia może być miejscem, gdzie uczymy się skutecznych strategii radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami, co przyczynia się do ogólnego zwiększenia odporności psychicznej.

 

Jeśli zaczniemy traktować terapię jako formę inwestycji w nasze własne dobrobyt, to zyskamy nie tylko w chwilach trudności, ale również w okresach spokoju. Dla wielu osób oznacza to zmianę perspektywy – nie czekać na problem, aby zacząć terapię, ale zacząć terapię, aby lepiej radzić sobie z życiem.

 
Terapia IFS, zrozumienie siebie, Self love

Podsumowując, korzystanie z terapii w chwilach dobrobytu może przynieść nam wiele korzyści. Nie tylko pomoże nam radzić sobie z trudnościami, ale także stworzy solidne fundamenty dla naszego dalszego rozwoju. Warto spojrzeć na terapię jako na drogę do pełniejszego życia, a nie tylko jako środek zaradczy w sytuacjach kryzysowych. Zaniedbywanie samorozwoju w dobrych chwilach może prowadzić do utraty okazji do jeszcze głębszego zrozumienia siebie i osiągnięcia wyższego poziomu szczęścia i spełnienia.